IT - ENG - PL

Międzynarodowe oddelegowanie
pracowników do Włoch

- przedstawicielstwo pracowników
- wysyłanie zgłoszeń o delegowaniu pracowników do włoskiego Ministerstwa Pracy
- obsługa i pomoc podczas kontroli i inspekcji

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW UE

Giulio Cesare realizuje obowiązkowe administracyjne formalności dla polskich spółek delegujących pracowników do Włoch.

- PRACA NA ODDELEGOWANIU

Oddelegowanie pracowników z innych krajów na terytorium Włoch jest praktyką ściśle regulowaną przez włoskie prawo.
Każde przedsiębiorstwo zagraniczne świadczące usługi we Włoszech, w tym kabotaż drogowy, musi przestrzegać włoskie przepisy dotyczące zatrudnienia i statusu pracownika delegowanego, a w szczególności:
- obowiązki sprawozdawcze
- warunki pracy i zatrudnienia przewidzianych dla pracowników włoskich na tym samym poziomie pracownika delegowanego (m.in. dot. minimalnej stawki pracy, maksymalnego okresu czasu i minimalnego okresu wypoczynku, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy).

- PRZEDSTAWICIELSTWO

W celu prawidłowego przekazania deklaracji UNI_DISTACCO_UE o oddelegowaniu włoskiemu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, jak i w celu reprezentowania firmy przed partnerami społecznymi konieczne jest wyznaczenie przedstawiciela - osoby kontaktowej z miejscem zamieszkania i identyfikacją podatkową we Włoszech.

- SANKCJE

W przypadku naruszenia obowiązków sprawozdawczych i dotyczących warunków pracy i zatrudnienia, art. 12 Dekretu Legislacyjnego n. 136/2016 przewiduje następujące sankcje:
- pieniężną sankcję administracyjną w wysokości od 150 do 500 Euro za każdego pracownika, którego to dotyczy, w przypadku naruszenia obowiązku zgłoszenia o oddelegowaniu do Ministerstwa Pracy;
- administracyjne kary pieniężne w wysokości od 500 do 3000 Euro za każdego pracownika w przypadku naruszenia obowiązku przechowywania, przez okres oddelegowania i do dwóch lat po jego zakończeniu, dokumentacji dotyczącej stosunku pracy, obowiązkowo przechowywanej w języku włoskim;
- administracyjne kary pieniężne w wysokości od 2 000 do 6 000 Euro za naruszenie obowiązku wyznaczenia osoby kontaktowej - przedstawiciela mającej miejsce zamieszkania i identyfikację podatkową we Włoszech na okres oddelegowania i do dwóch lat od zakończenia okresu oddelegowania.

PRAKTYCZNE PRZEWODNIKI O ODDELEGOWANIU PRACOWNIKÓW 2018 I LINKI

03 Styczeń 2018

Nasz przewodnik z FAQ o oddelegowaniu

Nasz przewodnik o oddelegowaniu pracowników do Włoch

Download
02 Styczeń 2018

Przewodnik online w wersji angielskiej

Przewodnik on line Ministerstwa Pracy

Download
01 Maj 2017

Włoski Dekret Legislacyjny o oddelegowaniu

Dekret Legislacyjny nr. 136/2016 (wersja angielska).

Download