IT - ENG - PL

doradztwo prawne, doradztwo w zakresie nieruchomości i podatków; zarządzanie aktywami; pomoc w spadkach; obsługa międzynarodowa; inwestycje i praca we Włoszech; delegowanie pracowników polskich do Włoch; przedstawicielstwo podatkowe.

O nas

01

Giulio Cesare jest firmą konsultingową, świadczącą usługi

w sprawach cywilnych i handlowych.

02

Firma składa się z ekspertów,

z bogatym i wykwalifikowanym doświadczeniem zawodowym.

NASZE USŁUGI

Doradztwo prawne

360° doradztwo prawne poprzez sieć wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Doradztwo w zakresie nieruchomości

wykwalifikowanae wsparcie w negocjacjach dotyczących nieruchomości na terytorium Włoch i Europy.

Doradztwo podatkowe i księgowe

optymalizacja fiskalna; prowadzenie ksiąg rachunkowych; przedstawicielstwo podatkowe.

iphone6

Wsparcie międzynarodowe

pomoc i doradztwo dla zagranicznych firm we Włoszech i włoskich za granicą poprzez partnerstwa z zagranicznymi Instytucjami i profesjonalistami.

Oddelegowanie pracowników

przedstawicielstwo i egzekwowanie obowiązków w ramach transnarodowego delegowania pracowników.

Przedstawicielstwo podatkowe

przedstawicielstwo podatkowe, zakład podatkowy i domicyliacja siedziby spółki we Włoszech.

Odwaga, pasja i energia

są wartościami, które nas charakteryzują.