IT - ENG - PL

Doradztwo

prawne,  nieruchomości,  podatkowe

Giulio Cesare oferuje usługi doradztwa prawnego, nieruchomościowego, fiskalnego i podatkowego poprzez sieć prawników, geodetów, architektów, pośredników w obrocie nieruchomościami, notariuszy, księgowych i innych wybranych profesjonalistów, w celu zagwarantowania korzystnych warunków ekonomicznych i wysokiego poziomu jakości.

Doradztwo prawne

Nasz dział doradztwa prawnego dla spółek oferuje pomoc we wszystkich aspektach prawa gospodarczego i korporacyjnego, a w szczególności o charakterze zwyczajnym (zakładanie spółek, umowy, sporządzanie protokołów zgromadzeń i zarządów wspólników) oraz nadzwyczajnym (fuzje, przejęcia, umowy sprzedaży i leasingu spółek i oddziałów spółek, transakcje kapitałowe, umowy wspólników), jak również pomoc sądową we wszystkich obszarach prawa cywilnego i handlowego (windykacja należności, odpowiedzialność umowna i pozaumowna, odpowiedzialność cywilna).

Doradztwo prawne skierowane do osób fizycznych zapewnia rozwiązania w zakresie prawa rodzinnego z pomocą prawną sądową i pozasądową w przypadku separacji i rozwodu, związków cywilnych i umów o wspólnym pożyciu, rodzin de facto, trustów oraz w sprawach dziedziczenia i dziedziczenia z akceptacją spadku, sporządzaniem testamentów, darowizn itp.

Doradztwo w zakresie nieruchomości

Oferujemy wykwalifikowaną pomoc w negocjacjach dotyczących nieruchomości we Włoszech i w Europie przy sporządzaniu ofert zakupu, wstępnych umów sprzedaży, pomocy przy sporządzaniu aktów notarialnych, doradztwie przy sporządzaniu aktów notarialnych, zaświadczeń hipoksięgowych, wycen itp.

Doradztwo podatkowe

Giulio Cesare spełnia dla klientów zagranicznych wszystkie zobowiązania włoskiego i europejskiego prawa podatkowego, oferując usługi księgowe i pomoc podatkową w zakresie organizacji i prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, nierezydentów podatkowych (status nierezydenta).

Oferujemy doradztwo i pomoc podatkową Klientom zagranicznym w zakresie rozwiązywania problemów międzynarodowego prawa podatkowego w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i regulacjami tzw. controlled foreign companies.